Vyúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Mám dotaz k vyúčtování TUV. Bydlíme ve státním bytě v Brně, v domě jsou nebytové prostory v pronájmu jako obchody. Firma, která provádí správu domu, nám ve vyúčtování za rok 2006 podstatně zvýšila cenu TUV, meziroční nárůst zhruba 75%. Technikem firmy mi vysvětlil, že je to způsobeno tím, že dosud prováděli rozúčtování TUV tak, že vyúčtovali zvlášť nebytové prostory a zvlášť byty a to dle částek uvedených na faktuře od dodavatele tepla. Od roku 2006 od tohoto upustili a rozdělení provedli podle ploch bytů a nebytů a to ikdyž na faktuře rozdělení bylo. Cenové narůst se mi ale zdá naprosto nehorázný. Na spotřební složce jsme měli v roce 2005 cenu asi 156Kč/m3 a v roce 2006 nám cena vychází asi 273Kč/m3.Dotaz zní : má firma, která vyúčtování provádí nárok na rozpočet na byty a nebyty podle ploch když toto rozdělení je na faktuře jinak ?Dále bych se chtěla informovat zda je možné někde zjistit průměrné ceny TUV.Za odpověď předem děkuji.S pozdravem R.Neuwirthová

Odpověď na otázku

Správce objektu v tomto případě nemá právo měnit vstupní údaje o výši nákladů na TUV.Pokud byla skutečně na faktuře od dodavatele TUV (držitele licence na její výrobu a rozvod) částka nákladů rozdělena dle vyhlášky č.224/01Sb., §2 na základní dle m2 vytápěné plochy a spotřební dle součtu údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách (jednotlivých bytech a nebytech), musí být dále rozděleny pouze takovéto náklady.Jestliže byto postupováno v rozporu s výše uvedeným, došlo z viny správce objektu u nebytových prostorů k bezdůvodnému obohacení dle §451 až 454 Občanského zákoníku.Vámi popisovaný cenový nárůst by však odpovídal tomu, že do roku 2005 byla TUV účtována dle plochy bytů a nebytů, jako by nebyly měřeny. To znamenalo, že uživatelé nebytových prostor(obchodů) hradili vyšší poměrnou část TUV, než by podle spotřeby bylo správné (pozůstatek rozdělování nákladů dle vyhl. 197/1957 Úl.). Od roku 2006 bylo rozdělení provedeno dle spotřeby a tento rozdíl byl správně přenesen na toho, kdo TUV skutečně spotřebovává, tedy na byty.V rámci reklamace vyúčtování máte možnost požadovat po správci dle §7, odst. 3 vyhlášky č.372/01Sb., aby Vás seznámil s podklady jím provedeného vyúčtování a zároveň i se způsobem rozúčtování nákladů na TUV.