Vyúčtování TV po úředním ověření vodoměru

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování TV po úředním ověření vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o radu, jak vyúčtovat spotřebu TV v jednom bytě panelového domu (46 bytů celkem) za rok 2016, když v 6/2016 byl bytový vodoměr TV na úředním přezkoušení a byl shledán státní zkušebnou jako nesplňující požadavky stanovené certifikátem schválení typu. V bytě se spotřeby TV za roky užívání uživatelem od roku 2012 až do roku 2014 pohybovaly průměrně kolem 10 m3/rok. Za rok 2015 je pak spotřeba TV 44 m3/rok. Podobný nárůst je i na vodoměru SV (za roky 2012 - 2014 průměrně 15 m3/rok, za rok 2015 je spotřeba 74 m3/rok, vodoměr SV byl také v 6/2016 úředně ověřován a shledán v pořádku). Vodoměry SV i TV byly v celém domě měněné v 2/2014. Rok 2015 je ve vyúčtování již uzavřen. Děkuji za odpověď. I. Beilová

Odpověď na otázku

Pokud byl jeden z bytových vodoměrů shledán nezpůsobilým, byl, pravděpodobně koncem června 2016, nahrazen vodoměrem novým s platným ověřením. Od data výměny do konce roku bude spotřeba teplé vody počítána podle náměru nového vodoměru. Spotřeba ze dobu od počátku účtovaného období (asi od 1.1.2016) do data výměny bude stanovena jako průměr spotřeb z předcházejících dvou let (2014 a 2015) připadající na stejný počet dní.

Menu