Výučtování ÚT a vody.

  1. ARTAV
  2. Výučtování ÚT a vody.
ostatni

Text otázky

Majitelka domu si v půdních prostorách vybudovala byt, který je napojen stropem a 1 stěnou na stávají byty. V bytě vytápění zajištěno vlastním kotlem. V bytech nejsou instalovány měřiče tepla. Z bývalé prádelny a sušárny si zřídila garáže, kde jsou umístěna také topná tělesa.Mají se tyto plochy započítávat do vyúčtování za ÚT?V suterénu domu zřídila další bytovou jednotku, kterou nabízí na internetu k přiležitostnému ubytování. Při výučování za vody a služby použila 0,5 osob. Je tento postup správný?

Odpověď na otázku

Do vyúčtování ÚT objektu se nově vybudovaný byt v půdních prostoráchnezapočítává (jde o samostatnou zúčtovací jednotku), naopak garáže sezapočítávají (jsou součástí stejné zúčtovací jednotky).Vyúčtování teplé užitkové vody je provedeno dle §5, odst. 6 vyhlášky č.372/2001Sb., tedy v zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelůnejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podleprůměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacímobdobí.Postup vyúčtování je správný, množství osob (0,5) nejsme schopni posoudit(bytová jednotka k přiležitostnému ubytování).