Vyúčtování vodného a stočného

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vodného a stočného
legislativa

Text otázky

Dobrý den, dovolím se zeptat. Bytový dům, 12 bytů. Všude jsou instalovány podružné vodoměry na SV. Předešlé roky se rozúčtování provádělo podle podružných vodoměrů a rozdíl, který vznikl mezi hlavním a podruž.vodoměry podle počtu osob (přepočtených osob - nájemníci zaznamenají na tiskopisu Užívání bytu v r...., jak byt užívali podle jednotl. měsíců. Např. jedna stará paní byt neužívala celý rok (byla u dcery), další užívala jen 1 měsíc apod.). Letošní rok vznikl velký rozdíl mezi hlavním a podruž. vodoměry - celkem navýšení o 27%. Tato spotřeba byla upravena pro rozúčtování tak, že rozdíl činil 25% /tolerance/ a vyúčtování bylo provedeno podle podruž. vodoměrů a rozdíl podle přepočtených osob. Jeden nájemník vznesl námitku a nesouhlas s vyúčtováním. Odmítá hradit za rozdíl, který vznikl mezi hl.a podruž. vodoměry, chce uhradit pouze to, co má naměřeno na podruž. vodoměru a dále nesouhlasí, aby rozdíl (mezi hl. a podruž.vodoměry) byl rozúčtován podle přepočtených osob, ale osob, které jsou nahlášeny v bytě - i když byt neužívají celý rok. Bohužel nemáme žádnou vyhlášku, ujednání - pouze tiskopis, kde se je přímo formulace věty, kterou nájemníci podepsali (zmíněný pán ne, ale 2/3 souhlasí) a ta zní: Souhlasím, že rozdíl mezi hlavním a podružnými vodoměry bude rozúčtován podle počtu osob. Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas a právnost mého údaje (tzn. údaj, jak nájemník užíval byt-počet osob v jednotl.měsících a KS vodoměru na SV). Pokud je náš výpočet chybný, co mohu udělat pro nápravu. Mohu udělat vyúčtování vody - celkovou spotřebu podle počtu osob (a teď nevím, zda podle počtu osob, který jsou vedeny v evidenčním listu, nebo použít přepočtené osoby). Nebo mi stačí 2/3 souhlasu nájemníků, že může zůstat stávající vyúčtování (rozdíl dle přepočtených osob)? Podružné vodoměry jsou v pořádku. Hlavní vodoměr jsme zaslali k přezkoušení. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Dohodu o způsobu rozúčtování, kterou máte podepsanou 2/3 nájemců bytů je možno použít až pro účetní období, které započalo po datu odsouhlasení uvedené dohody. Škoda, že v dohodě nemáte upřesněn termín počet osob v bytě. Z praktického hlediska by v každém bytě měla být uvedena vždy minimálně jedna osoba.

-japo-