Vyúčtování vodného a stočného

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vodného a stočného
ostatni

Text otázky

Ve vyúčtování vodného a stočného je v našem domě rozdíl mezi vodoměrem na patě domu a vodoměry v bytech rozdíl dosahující 50% odběru a to jak u studené tak i u teplé vody. Vyúčtování bylo provedeno způsobem, že byla navýšena cena za kubík vody tak aby pokryla náklady na vodu za celý dům. Pro nás kteří máme odběr vody velký je takové účtování velmi nevýhodné. Domnívám se rozdíl by měl být rozpočítán na počet osob bydlících v domě. Ten kdó odbírá málo vody nebu vodu krade je v nesporné výhodě.Je moje úvaha správná?

Odpověď na otázku

Při měření spotřeby vody dochází vždy k rozdílům mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodoměrem. Legitimní rozdíl však může činit max. 20% a v takovémto případě se vždy účtuje dle m3 spotřeb jednotlivých bytů. Tedy oproti fakturovanému m3 se cena rozúčtovaného m3 úměrně zvýší.Účtují se totiž celkové náklady a dílčí spotřeby reprezentují poměr pro jejich rozdělení.Při tak velkém rozdílu součtu bytových vodoměrů proti patnímu vodoměru, jak uvádíte ve svém dotazu (50%), jsouúdaje bytových vodoměrů prakticky nepoužitelné a je rozhodně správnějšírozúčtovat celou spotřebu vody podle osob, bez ohledu na údaje bytovýchvodoměrů. V některých bytech vodoměry pravděpodobně neukazují, nebo pourčitou dobu stály a neukazovaly žádnou spotřebu. Není správné, aby zatyto byty platili část spotřeby vody uživatelé ostatních bytů s funkčními vodoměry.