Vyúčtování vodného

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vodného
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o radu v následujícím: již druhý rok jsou účtována nepřiměřeně vysoká spotřeba studeného vody - cca 4krát vyšší než je průměr na obyvatele domu. Ve vyúčtování navíc není uveden ani počáteční a koncový stav vodoměru, jen 80m3 jako spotřeba /na 1 osobu/. Vodoměr je opatřen plombou z roku 1997,domnívám se tedy, že může být vadný a vykazovat podstatně vyšší spotřebu. Kdo zodpovídá za vodoměry - já jako majitel bytu nebo je vodoměr majetkem dodavatele vody?Děkuji a zdravím Zdena Urešová

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz rozdělíme do dvou okruhů. Pokud jde o odpovědnost za instalované vodoměry, pak za patní vodoměr (objektový) odpovídá dodavatel studené vody. Pokud jde o bytové vodoměry tak ten, kdo nechal vodoměry do bytů nainstalovat. Převážně tedy vlastník nebo správce objektu. Pokud si vodoměry instalovali pouze někteří uživatelé bytů, pak tyto nelze použít k rozúčtování.Údaje vodoměrů rovněž nelze použít v případě, pokud mají prošlé úřední ověření ( vodoměry na SV 6 roků) a to jak bytové, tak i objektový. Pokud hovoříte o plombě na vodoměru, není z Vašeho dotazu zcela jasné, zda se jedná o plombu, která zajišťuje vodoměr v montážní poloze, či o štítek s datem, kdy byl vodoměr úředně ověřen. S ohledem na skutečnost, že montážní plomba musí být označena jednak datem, kdy byl vodoměr nainstalován a rovněž znakem oprávněné osoby dle zák. č. 505/1995 Sb., lze učinit závěr, že vodoměry mají prošlé úřední ověření a tedy nelze jejich údaje použít pro rozúčtování spotřeby vody na jednotlivé uživatele bytů. V tomto případě je spotřeba rozúčtována nejčastěji dle směrných čísel, která jsou uvedena v příloze vyhlášky č. 428/2001 Sb..