Vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Bydlím ve starém domě, kde nejsou vodoměry v jednotlivých bytech, ale vodoměr je společný pro celý dům. Pro vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 správcovská firma vydělila celkové náklady v korunách celkovou spotřebou vody v m3 a vyšla jí cena 84,22 Kč/1m3. Poté dle směrných čísel rozúčtovala cenu vodného a stočného na jednotlivé bytové jednotky, provozovnu rychlého občerstvení, která v domě sídlí a nemá vlastní vodoměr. Dále jsou v celkové spotřebě zahrnuty i ostatní nebytové prostory (volně přístupný vodovod, WC, garáže) na dvoře, které nájemníci bytů nepoužívají. Chtěla jsem se zeptat, zda je tento postup správný, když vodné/stočné celkem pro Prahu v roce 2013 činilo 74,35 Kč. V případě, že správcovská firma správně nepostupovala, zda je možné se proti tomuto postupu ohradit a žádat o kompenzaci, i když vyúčtování za služby bylo uhrazeno již v červenci 2014.

Odpověď na otázku

V rozúčtování nákladů na spotřebu vody pro jednotlivé uživatele by měly být v úvodní části uvedeny celkové fakturované náklady, celková spotřeba vody a jednotková cena za zúčtovací období. Majitel objektu, resp. správce je povinen Vám předložit podklady, na základě kterých bylo provedeno rozúčtování nákladů na spotřebu vody. Pokud v podkladech zjistíte nesrovnalosti, rozúčtování reklamujte.

Menu