vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu vyúčtování vody, jedná se o 2 byty s poměrovým měřidlem a nebyt.prostor (kancel.prostory pro 1 osobu)-jedná se o wc a umyvadlo, uvedena spotřeba 8 m3 na jednu osobu dle směrných čísel-250 prac.dnů) bez poměřového měřidla. Je možné výpočet provést takto: celková částka na fa se vydělí m3 uvedených na fa výsledek - cena na 1 m3 a cena na 1m3 se vynásobí 8m3 za nebyt. prostor, výsledná částka se vydělí m3 poměrových měřidel 2 bytů, výsledek cena za 1m3 a dále se vynásobí na každý byt počtem nahlášených m3 z poměrových měřidel.

Odpověď na otázku

Z vašeho dotazu lze předpokládat, že se jedná o rozúčtování nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod (studené vody). Tyto případy řeší §5 odst. 2a zákona 67/2013 Sb.§ 5 Rozúčtování nákladů na služby(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby taktoa) v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody 1). Pro rozúčtování nákladů musíte tedy použít způsob vyhovující §5 zákona 67/2013 Sb.