Vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Loni v srpnu nám po dohodě s majitelem firma měnila ve všech bytech činžovního domu vodoměry na studenou vodu. Všichni máme nový a stejný vodoměr. Přesto byl rozdíl ve spotřebě studené vody mezi hlavním vodoměrem a bytovými vodoměry cca 120 m3 (z celkových 540 m3)!! (tzn., že hlavní vodměr ukazoval spotřebu cca o 23% vyšší než byl součet spotřeby na bytových vodoměrech !!). Pokud majitel nezjistí závadu a únik vody, jakým způsobem má postupovat při rozúčtování rozdílu?? Upravuje to nějaký zákon nebo vyhláška?? Jsou nájemníci povinni zaplatit vzniklý rozdíl?

Odpověď na otázku

Před řešením uvedeného problému je vždy nutné provést podrobný průzkum rozvodů vody a zajistit kontrolu:1. neměřených odběrů studené vody ve společných prostorech (nebytové prostory, WC pro úklid domu, zalévání zahrady a.j.) 2. neměřených odběrů studené vody ve společných prostorech v bytech (odbočky před vodoměrem) 3. metrologického zajištění vodoměrů (plombování vodoměrů z obou stran, neporušené plomby) Pokud nebude vysvětlen rozdíl mezi spotřebou určenou součtem bytových vodoměrů a fakturovanou spotřebou, měl by vlastník objektu provést rozúčtování náhradním výpočtem např. dle počtu osob. V současné době neexistuje obecně platný právní předpis pro rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody. Vlastník objektu by měl zpracovat vlastní pravidla pro toto rozúčtování.V každém případě je správnější a výhodnější objevit příčiny rozdílu ve spotřebě studené vody a rozúčtování provést podle údajů vodoměrů. Takové rozúčtování nákladů je mnohem věrohodnější. Údaj o počtu osob je značně rozporuplný. Při stejném počtu osob zpravidla nebývá stejné spotřebitelské chování , nahlášený počet osob nemusí odpovídat skutečnosti atd. Výpočet spotřeby studené vody podle počtu osob je pro nájemníky značně demotivační.Rozdíl vzniklý mezi spotřebou určenou bytových vodoměrů a fakturovanou spotřebou jsou nájemníci povinni zaplatit.