vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně rozúčtování studené vody spotřebované za bytový dům.Máme všichni instalovány bytové vodoměry teplé i studené vody.V současném vyúčtováním jsme zjistili že většina bytových jednotek má zaúčtovánu údajnou ztrátu pravděpodobně mezi patním měřidlem a součtem bytových vodoměrů. Na dům je účtovaná spotřeba na patním měřidle 869m3 při čemž součet spotřeb bytů za zúčtovací jednotky činí jen 420,1m3. V současnosti proto majitel domu provedl doúčtování kde je stanoven výpočet stylem počet osob v bytě/počtem spotřebovaných m3 což činní po výpočtu částku 809Kč na osobu. Dochází tak k paradoxu, že například doplatek u naší 4 členné rodiny činní skoro 80% celoroční spotřeby studené vody. Takže místo částky 4729Kč máme zaplatit 7958Kč.Samotkou kontrolou v rámci bytových jednotek nebyl nikde zjištěn žádný únik ani nefunkčnost bytových vodoměrů a jelikož patní vodoměr je umístněn ve sklepě tak ani na trase od patního vodoměru ke všem bytovým jednotkám není vizuální únik což při takovéto údajné ztrátě vody by bylo vidět. V roce 2006, 2007, nebyla účtována žádná ztráta a v roce 2008 byl již účtován únik ve výši 202Kč na osobu oproti roku 2009 došlo ke 4 násobnému nárůstu ztráty až na 810,10Kč na osobu. Což činí při počtu 24 obyvatel částku 20088Kč.Celková spotřeba domu měřená patním měřidlem činila po přepočtu 47899Kč což je 50%únik vody. Dále majitel domu /město/ provedlo dne 9.11.2009 výměnu všech bytových měřidel teplé i studené užitkové vody ačkoliv jejich životnost byla jen 32měs nikdo z bytových jednotek s ním neměli ani nehlásili poruchu či poškození .Při nynější reklamaci máme možnost tyto vodoměry přezkoumat jelikož vypadá že závada mohla být i na těchto měřidlech a proto byli rychle odstraněny zde by mě zajímalo jak dlouho se musejí tyto vyměněné vodoměry uchovávat pro případnou reklamaci na konci zúčtovacího období. Potřebovali by jsme vědět jak se můžeme proti tomuto bránit, jelikož pokud již druhým rokem vlastník ví o úniku, ale nečinní žádné opatření proti jejímu zabráněni a my jsme povinni tuto ztrátu stále hradit a která stále narůstá finančně.Ještě jsem chtěla podotknou zda máme nárok na vyúčtování které dává vodárna vlastníkovy nemovitosti tak abychom měli kontrolu co vlastně platíme a mohli porovnat.Jelikož takto by šly z lidí uměle dostávat peníze za nespotřebovanou vodu. Děkuji za odpověď a rady.

Odpověď na otázku

Vyměňované vodoměry se nikde neukládají. Po zaznamenání stavů na počítadlech se odesílají k repasi, nebo se ekologicky likvidují.Pokud součty bytových vodoměrů vykázaly jen asi polovinu skutečné spotřeby domu, je logické, že vlastník domu provedl rozúčtování podle osob.V letošním roce máte nové vodoměry, tak uvidíte,zda se opět objeví „ztráta“ vody. Vlastník domu je povinen (dle vyhl.372/2001 Sb. §7) na požádání Vám umožnit nahlédnout do originálních faktur od dodavatele vody.