Vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Spor nedoplatek za spotřebu vody cca 14 000 Kč Z vyúčtování služeb za r.2011 mi správcovská firma naúčtovala nedoplatek za spotřebu vody cca 14 000 Kč. K tomu došlo proto, že pro můj byt nebyl nainstalován vodoměr (původně nainstalován byl, pak však po sporech s BD byl odinstalován, nyní je opět nainstalován).Správcovská firma mi určila spotřebu vody za r. 2011 cca 280 m3, kterou určila tak, že použila vyhlášku 372/2001. Tato vyhláška se však vztahuje na teplou vodu (na teplou užitkovou vodu TUV – vztahuje se asi k rozvodům teplé vody pro ústřední topení) a já mám do bytu normální přívod vody, tj. studenou vodu. Můj dotaz spočívá v tom, zda je vůbec možné uplatnit tuto vyhlášku (372/2001) způsobem, jakým to bylo provedeno? Už jenom z výše uvedených údajů je aplikace této vyhlášky více než sporná - jednomu spotřebiteli je použitím této vyhlášky naúčtováno 5x více než všem ostatním spotřebitelům vody dohromady, v BD je 8 odběrních míst. Sprácovská firma mi při reklamaci uvedla, že se „informovala“ a že se to tak „dělá“. Já jsem předsedou RK a tak jsem předsedovi BD sdělil, že zvolený postup odporuje zákonu. Je možné aplikovat zvolený postup BD resp. správcovské firmy? Je vůbec přípustný?

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. platí skutečně jen pro vytápění a pro dodávky teplévody. Pro účtování studené vody podobný předpis neexistuje. Postupuje sepodle Občanského zákoníku a podle cenového výměru MF čR č.1/2012.Dle těchto norem se studená voda rozúčtovává podle počtu osob. Podlevodoměrů lze studenou vodu rozúčtovat jen tehdy, má-li družstvo, nebo SVJ,případně vlastník nájemního domu zpracována vlastní pravidla a dohodu suživateli všech bytů o rozúčtování podle vodoměrů a schválených interníchpravidel.