vyúčtování vytápění

  1. ARTAV
  2. vyúčtování vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den,přišlo nám vyúčtování za rok 2008 a u nákladů na vytápění máme až dvojnásobné náklady na vytápění než v předešlých letech.Po různých zjišťování jsme zjistili, že byl vypuštěn výpočtový koeficient dle § 4 odst. 4 vyhlášky 372/2001, který v našem případě znamená dvojnásobné náklady než v předešlých letech. O tomto vypuštění rozhodl prý výbor sdružení vlastníků jednotek, který se skládá ze 3 osob. Jak se mohu v takovém případě bránit, když jsem vlastníkem bytové jednoty a toto rozhodnutí se mi nelíbí? Na ministerstvu pro místní rozvoj mi bylo sděleno,že nelze z vyhlášky 372/2001 tento dodatek vyjmout a to doslova, že je to v rozporu se zákonem 9a zákona 72 z roku 1994 o vlastnictví bytu. Myslíte, že mám šanci toto rozhodnutí, které rozhodl výbor nějakým způsobem napadnout. Moc děkuji za Vaši odpověď

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 nepředpisuje žádné koeficienty, ani konkrétní metody, alevyžaduje, aby rozúčtování nákladů na vytápění bylo provedeno tak, že bylyrespektovány objektivně způsobené rozdílné potřeby tepla pro dosažení stejnévnitřní teploty v různě položených bytech. Např. krajní byt v poslednímpodlaží má mnohem větší tepelné ztráty než byt uprostřed dispozice domu. Prodosažení stejné vnitřní teploty spotřebuje proto mnohem víc tepla. Vyhláškav §4 odst.(3) vyžaduje, aby tato vyšší spotřeba tepla nebyla na újmuuživatele takto nevýhodně položeného bytu, ale aby náklady za vytápěníreflektovaly pouze rozdílnou úroveň vytápění, porovnávanou podledosahovaných vnitřních teplot. V §4, odst.4. vyhl. se navíc předepisuje, žeúrada za vytápění přepočtená na 1m2 započitatelné plochy bytu se nesmí lišitod průměrné úhrady za 1m2 v daném domě o více než 40%. Dosáhle-li se splněnítohoto požadavku použitím nějkých koeficientů,nebo jiným způsobem už nenírozhodující. Podstatný je pouze výsledek použité metody rozúčtování, kterýmusí vyhovět výše uvedeným požadavkům.Pokud je rozdíl v provedém rozúčtování a jeho nákladech na 1m2 vyšší než výše citovaných 40%, vyúčtování reklamujte. Je v rozporu s platnou legislativou.