Vyúčtování záloh SV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování záloh SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v domě s 12 byty je pouze jeden byt ve kterém není nainstalován vodoměr a to z rozhodnutí spoluvlastníka domu, který tento byt sám užívá. Od roku 2010 až do dneška byla voda rozúčtovávána tak, že rozdíl mezi naměřenými hodnotami na bytových vodoměrech a hodnotou na hlavním vodoměru byla vyúčtována tomuto spoluvlastníkovi. Nikdy neměl připomínky až letos když obdržel vyúčtování se ozval, že s ním takto nesouhlasí. Chce účtovat podle směrných čísel roční potřeby. Jak postupovat? Děkuji

Odpověď na otázku

Až do roku 2013 včetně platila pro rozúčtování studené vody pravidla stanovená v cenovém výměru MF čR, podle kterých je rozúčtování spotřeby prováděno podle počtu osob a směrných čísel. Pouze v domech, ve kterých došlo k dohodě vlastníka domu s uživateli bytů o jiném způsobu účtování a uživateli bytů byla schválena pravidla vydaná vlastníkem domu, bylo možno použít k rozúčtování spotřeby bytových vodoměrů, instalovaných vlastníkem domu do všech bytů.Učtování podle osob a směrných čísel bylo dosud základním způsobem účtování spotřeby studené vody a požadavek spoluvlastníka je tedy legitimní.

Menu