Vyúčtování záloh SV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování záloh SV
ostatni

Text otázky

Mám byt bez vodoměru na SV(byt užívám vyjímječně) ostatní nájemníci v domě od letošního roku vodoměry mají. Každoročně pokud se účtovalo na počet osob jsem platila asi 2000,-- Kč .Letos mně naúčtovali 9000,-- Kč = vyúčtování bylo provedeno na základě odečtů a mně naúčtovali veškeré zbývající náklady od vodáren. Mohou takto zpracovatelé vyúčtování postupovat?

Odpověď na otázku

Odpověď na Vaši otázku není jednoduchá zejména proto, že nepíšete:a) proč jste si bytový vodoměr (BV) nenechala instalovat,b) zda je byt součástí SVJ nebo družstevní nebo obecní.Obecně platí, že pro rozúčtování studené vody na základě spotřeby dle BV neexistuje v čR žádná legislativní norma. Proto si SVJ nebo družstva stanovují vlastní pravidla tak, aby použití BV bylo smysluplné.Nárůst ceny za dodávku SV o 450% je však nepřijatelný. Doporučujeme Vám reklamovat vyúčtování s odkazem na ustanovení §451 a 454 občanského zákoníku – bezdůvodné obohacení.