Vyúčtování zálohových plateb

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování zálohových plateb
ostatni

Text otázky

Vážení,správce našeho bytu provedl vyúčtování zálohových plateb bytu za rok 2006 do konce března 2007 dosud nám nezaslal přeplatek.Jaký je zákonný termín zaslánípřeplatku?Děkuji!Ing.Bárta,Brno

Odpověď na otázku

Podle §7, odst. 5 vyhlášky č. 372/2001Sb. je nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.Pokud však byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je nedoplatek nebo přeplatek splatný do osmi měsíců po uplynutí zúčtovacího období.