Vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování
ostatni

Text otázky

Je někde stanoveno do kdy má být provedeno výůčtování služeb a finanční vyrovnání přeplatků ve společenství vlastníků za zůčtovací období? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Ano. Ve vyhlášce MMR č. 372/2001sb. se uvádí v § 7, odst.(1): „Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.“Termím vyrovnání nedoplatků a přeplatků je stanoven v téže vyhlášce v §7, odst.(5). Ten je citován níže, v odpovědi na dotaz pana Dvořáčka z 31.7.2006.