Vyúčtovanie

  1. ARTAV
  2. Vyúčtovanie
ostatni

Text otázky

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s takouto otázkou: Zopakovala sa nám pri ročnom vyúčtovaní za teplo situácia z minulého roku. V našom bytovom dome sme v roku 2004 pristúpili k montáži digitálnych pomerových meračov , regulačných ventilov a vyregulovaniu celej sústavy tepla. Pri vyúčtovaní však vznikli veµké rozdiely medzi bytmi, v ktorých si majitelia vymenili radiatory (KORAD, majú vysoké nedoplatky) a bytmi, v ktorých sú staré článkové radiatory( vysoké preplatky). Viem, že preplatky a nedoplatky sú závislé od preddavkových platieb. Ale byty s vymenenými radiátormi majú spotrebu tepla na UK aj viac ako o 50% väčšiu než byty so starými radiatormi. Ako je to možné, keď máme vyregulovanú sústavu? Veď keď mám dve miestnosti rovnakej plochy, rovnako umiestnené v bytovom dome a chcem v nich dosiahnuť rovnakú teplotu napr 21stupňov mali by sme za teplo v týchto miestnostiach platiť približne rovnako , nie ? Ale u nás platíme platím za teplo v miestnosti s vymeneným radiátorom omnoho viac ako v miestnosti so starým radiátorom. Správca dôvodí tým, že v bytoch s novými radiátormi sú radiátory výkonnejšie a tak koeficienty pri výpočet sú vyššie. Ale ja mám predsa rovnako teplo ako byt so starými radiátormi a musím zaň zaplatiť viac! ďakujem

Odpověď na otázku

Výkon otopného tělesa v místnosti by měl odpovídat tepelným ztrátám dané místnosti za výpočtových podmínek. Byl navržen projektantem na základě výpočtu tepelných ztrát všech místností v domě. Při výměně otopného tělesa by měl být dodržen původní výkon. Pokud je těleso předimenzované, může při poměrovém rozúčtování topných nákladů dojít k menšímnepřesnostem. Dalším a závažnějším důvodem možných chyb je nesprávné stanovení koeficientů při přepočtu odečtených dílků na přepočtené: Chyba může být ve stanovení koeficientu Kc (pro přestup tepla z otopného tělesa do indikátoru), nebo koeficientu zohlednění polohy místnosti v domě. V těchto místech by měl rozúčtovatel přezkoumat svoje výpočty, pokud dochází k takovým anomáliím, o kterých píšete v dotazu.V každém případě doporučujeme vyúčtování reklamovat a požedovat o podrobné přezkoumání použitých algoritmů a koeficientů.