vyútováni za rok 2015

  1. ARTAV
  2. vyútováni za rok 2015
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Nedostali jsme vyúčtování za teplo za rok 2015. Majitel paneláku ještě nedal podklady , za rok 2015, firmě, která dělá vyúčtování. Jak řešit tento problém. Vyúčtováni za rok 2014 jsme dostali začátkem roku 2016.

Odpověď na otázku

Tento případ řeší §13 odst. 1 zákona 67/2013 Sb.§13 Pokuta a poplatek z prodleníOdst.1 „ jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. Pro rozúčtování roku 2016 bude platit zákon 104/2015 Sb. kde § 13 určuje maximální výši pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Menu