Vznik korekcí

  1. ARTAV
  2. Vznik korekcí
ostatni

Text otázky

Je právní nárok na informace od správce (SBD) jak reagoval na sdělení o výpočtu korekcí při rozúčtování tepla?Je legální požadavek na správu objektu když požadujeme důsledné vyhledání všech možných příčin vzniku neúměrných rozdílů (korekcí) v rozúčtování tepla?Je legální požadovat jejich odstranění a tak v následném rozúčtování vytvořit předpoklad nepřekročení stanovené tolerance v měrných úhradách?Je legální dodatečně požadovat, jaké řešení korekcí bylo v předchozím roce, jelikož tady je základ pro jejich opakovaný vznik v roce následujícím?

Odpověď na otázku

Předesíláme, že Vaše otázky jsou formulovány poněkud konfrontačně a nelze na ně podat černobílou odpověď typu ANO/NE.ad 1 ) Vlastník objektu má za povinnost sdělit na vyžádání konečnému spotřebiteli všechny podklady a skutečnosti, které vstupovaly do rozúčtování a vyúčtování, a to včetně uplatňovaných korekcí. Není však nikde stanovena jeho povinnost informovat o způsobu, jakým reagoval na některé podněty.ad 2) Hledání příčin značných rozdílů ve spotřebách je nepochybně žádoucí a chvályhodné, avšak tato povinnost nikde uložena není. Obvykle tuto problematiku řeší vlastník objektu, pokud by ji měl řešit správce, potom tedy nejspíše na základě příslušných ustanovení v mandátní smlouvě.ad 3) Odstranění nadlimitních rozdílů v měrných úhradách je povinností vlastníka objektu, kterou mu ukládá vyhláška č.372/2001 Sb. , §4, odstavec 4. Požadavek na odstranění rozdílu v měrných úhradách nad sjednané limity je zcela na místě.ad 4) Korekce uplatněné v předchozích zúčtovacích obdobích nemají žádný vliv na rozúčtování aktuálně ukončeného zúčtovacího období.Závěrem je třeba konstatovat, že hlavní příčinou použití korekcí je rozdílné chování koncových uživatelů a to těžko vlastník objektu odstraní.

Menu