Zabudování měraku topeni

  1. ARTAV
  2. Zabudování měraku topeni
ostatni

Text otázky

Nastěhovala jsem se do podnájmu a nejsou zde měraky tepla majitel tvrdí že nejsou povinni

Odpověď na otázku

To může být pravda. Měřiče tepla nebo indikátory vytápění na otopných tělesech není možno v některých případech instalovat z technických důvodů. Např. v případě stropního či stěnového vytápění.

Povinnost instalovat měření stanoví zákon 406/2000 Sb. v §7, odst.(4). písmeno e). Současně v §7, odst.(10) uvádí, kdy tato povinnost nemusí být splněna:

Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,

b) budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu

c) víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,

d) budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu.

-japo+peho-