zabudování měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. zabudování měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Máme zájem v našem panelovém bytě zabudovat měřidla tepla, vlastníkem bytu je Mú. Musí dle nějakého zákona souhlasit v paneláku každý nájemník na zabudování meřidel tepla? Nebyl vlastník bytu / Služby města - Mú/ již dávno povinen nám dle nějaké vyhlášky měřidla zabudovat?

Odpověď na otázku

Rozhodnutí o instalaci bytových měřidel, případně indikátorů topných nákladů je plně v kompetenci vlastníka domu. Žádný předpis instalaci nenařizuje, na druhé straně souhlas nájemníků se nevyžaduje. Rozhodne-li se vlastník o instalaci, nájemníci jsou povinni ji umožnit.