Žádost o poskytnutí informace

  1. ARTAV
  2. Žádost o poskytnutí informace
ostatni

Text otázky

Vážení, užívala jsem nebytové prostory v domě, kde je 14 bytových a 3 nebytové prostory. Všechny prostory jsou osazeny poměrovými měřiči. Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků bylo provedeno opravné rozúčtování, kdy byl změněn poměr základní a spotřební složky z 40/60 na 50/50 a faktura od dodavatele tepla byla přerozdělena na náklady za topení pro byty a pro nebytové prostory samostatně. Původně se náklady rozpočítávaly z částky pro celý dům. Cítím se tímto rozhodnutím poškozena a nesouhlasím s ním. Můžu se proti němu nějakým způsobem odvolat anebo se mu musím podřídit ?Pozn. Nebytové prostory jsem vlastnila do 31.12. 2011, vyúčtování je za období 1.7. 2010 – 31.12. 2011. Na schůzi SVJ konané dne 21.2. 2012 byla odsouhlasena výše základní složky ve výši 50 %. Na schůzi SVJ konané dne 26.11. 2013 byl odhlasován návrh na přijetí dvojstupňové metody rozdělení nákladů na topení.1.stupeň – rozdělení nákladů na byty a nebyty v poměru náměrů měřidel tepla2. stupeň – dále samostatně každá skupina podle vyhlášky s dohodnutou spotřební složkou Podle této metody bylo vyhotoveno opravné vyúčtování za rok 2011, kdy dle tohoto vyúčtování mám zaplatit cca o 70.000,- Kč více, než bylo uvedeno v původním vyúčtování služeb. Děkuji Vám za odpověď na můj dotaz.Iva Kremplová

Odpověď na otázku

Změnit poměr rozdělení nákladů na základní a spotřební v rozsahu stanoveném vyhláškou je v kopetenci vlastníka domu. Takové rozhodnutí nabude účinnosti pro účetní období, které bude započato po rozhodnutí o změně. Nelze tedy rozhodnout o změně pravidel pro období, které již běží, nebo které již skončilo. Rozúčtování období roku 2011 musí být provedeno podle pravidel, která byla stanovena a odsouhlasena před 1.1.2011.Bytové i nebytové jednotky v jedné zúčtovací jednotce musí být rozúčtovány společně. Postup je předepsaný vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. Především se musí rozdělit náklady na základní a spotřební a pak se dělí základní náklady podle započitatelné podlahové plochy a spotřební v poměru přepočtených náměrů na měřičích nebo indikátorech topných nákladů.Popsaný způsob rozúčtování není v souladu s platnými předpisy (vyhláška 372/2001 Sb.) a můžete jej reklamovat u vlastníka domu.Pokud Vaší reklamaci nevyhoví, můžete o zrušení rozhodnutí SVJ požádat soud.Podle zákona 67/2013 Sb. je od 1.1.2014 možné, aby se vlastník domu dohodl s uživateli všech jednotek na pravidlech odchylných od uvedené vyhlášky.Změna pravidel, která byla schválena v SVJ 26.11.2013 by tedy mohla vstoupit v platnost, ale až pro rozúčtování nákladů za rok 2014, za předpokladu, že se změnou souhlasili všichni členové SVJ, tedy 100% vlastníků! Jinak je Vámi popsaný způsob rozúčtování nelegální.

Menu