Zahrnutí poplatků za odečet do rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Zahrnutí poplatků za odečet do rozúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obdrželi jsme vyúčtování nákladů na teplo, teplou vodu atd. za minulý rok a firma, která nám toto prováděla nám do rozúčtování za tepelnou energii zahrnula do nákladů za teplo i náklady na odečet u jednotlivých ITN (36,- Kč/ks). Toto uvádí přímo na formuláři vyúčtování, ne např. ve zvláštní faktuře. Myslím si, že nepostupovala správně, neboť Vyhláška 372/2001Sb. se o nákladech na odečty ITN, případně vodoměry nezmiňuje. Nehledě na to, že odečty máme zahrnuty jako paušální náklad na Evidenčním listě u našeho správce a tento nám byl rovněž naúčtován.

Odpověď na otázku

Vážená paní, myslíte si naprosto správně, že firma provádějící odečty a rozúčtování nepostupovala správně, když vám poplatek za tuto službu zahrnula do nákladů za vytápění. Tento poplatek má být fakturován vlastníkovi objektu nebo správci, který jej má zahrnut v nákladech na správu bytů. Na účtování nákladů spojených s odečtem se vztahuje §1180 OZ odst. 2 a od 1.1.2014 platné nařízení vlády 366/2013, §17. Tyto náklady se hradí stejnou částkou na byt.Doporučujeme vám reklamovat provedené rozúčtování.

Menu