Základní složka a spotřební složka

  1. ARTAV
  2. Základní složka a spotřební složka
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ , činžovní dům ve kterém je 25 bytů, všechny byty jsou v osobním vlastnictví, dům máme zateplený i vyměněnáokna a svoji kotenu kde máme kotle NEFIT.Prosím o vysvětlení , které položky patří mezi základní složku a spotřební složku velice nás to zajímá.

Odpověď na otázku

Nejde o žádné položky, které by patřily do jedné nebo druhé části nákladů.Všechny náklady na provoz kotelny (palivo, elektřina, odměny topičům, předepsané revize aj.) za účtovaný rok se sečtou a výsledná částka se rozdělí na část základní a spotřební, nejlépe v poměru 50:50, vyhláška připouští nanejvýš poměr 40:60.