základní složka na teplo

  1. ARTAV
  2. základní složka na teplo
ostatni

Text otázky

Ráda bych se zeptala, zda postupujeme správně, když při změně nájemce v bytě v průběhu roku rozúčtováváme základní složku TEPLA podle přílohy č. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. Má se základní složka rozdělovat mezi nájmce podle počtu dnů užívání v roce (např. za 2 měsíce dvě dvanáctiny) nebo podle období (např. za leden a únor 19+16 %)? Jde o případ, kdy nájemci dodali meziodečty a spotřební složku známe. § 6, odstavec 5 b uvádí, že základní složka se rozděluje "v poměru počtu dnů vytápění bytu". Děkuji za odpověď. L. řeháčková

Odpověď na otázku

Základní složka se nepočítá podle přílohy č.3, ale rozděluje se mezi postupné uživatele téhož bytu podle počtu dnů vytápění. Rozhodující tedy jsou termíny zahájení a ukončení vytápění v daném období. Počítají se kalendářní dny: leden 31, únor 28 (není-li přestupný rok), březen 31, atd.Ukončí-li se vytápění např 24.4., bude za duben počítáno 24 dní a bude-li nutno ještě v květnu 10dní topit, bude za květen započteno 10dní. V letních měsících nebudou započítávány žádné dny a začne se započítávat opět od zahájení topné sezóny, obvykle někdy v měsíci září. Základní složka nákladů se pak rozdělí v poměru součtů vytápěcích dnů připadajících na jednotlivé uživatele bytu.