základní složka – ohřev TUV

  1. ARTAV
  2. základní složka – ohřev TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych požádat o výklad k § 6 odst. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb. a k ní vydaného Metodického pokynu MMR z března 2003. Jedná se o dům původně s individuálním způsobem ohřevu TUV – plynové karmy. V několika bytech vlastníci nahradili plynové karmy elektrickými bojlery. Následně byl na základě rozhodnutí SVJ zřízen centrální plynový kotel a vlastníci těchto bytů také hlasovali pro zřízení centrálního rozvodu s tím, že na investici přispějí (důvodem bylo, aby se event. v budoucnu mohli připojit), ale s tím, že provozní náklady hradit nebudou. Přívod k jejich bytům je ukončen v instalační šachtě a zaplombován. Podle Metodického pokynu se základní složka nákladů na TUV účtuje jednotkám, které byly z vnitřního rozvodu „odpojeny“. V daném případě však nikdy nedošlo k „připojení“ a tudíž nemohlo dojít k odpojení od vnitřního rozvodu. Je v souladu s uvedenou vyhláškou, že firma provádějící rozúčtování nákladů nyní účtuje i těmto jednotkám 30% základní složku na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev TUV s argumentem, že vlastníci hlasovali pro zřízení centrálního zařízení pro ohřev TUV? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru se nejedná o typický případ odpojení od centrálního rozvodu TUV. Problematika řešení rozdělení provozních nákladů měla být řešena před zahájením zmíněné investice. V současné době vidíme řešení pouze v písemně zpracované dohodě o způsobu rozdělování nákladů na poskytování TUV schválenou v souladu se stanovami vašeho SVJ.