Základní složka v zahraničí

  1. ARTAV
  2. Základní složka v zahraničí
ostatni

Text otázky

Před časem jsem se v Poradně dočetla, že předpisy některých západních států povoluji až 60-70% podíl základní složky na nákladech na vytápění. Mohli byste upřesnit, o které státy se například jedná?

Odpověď na otázku

Podíl základní složky (ZS) nákladů na vytápění je v legislativách různých evropských zemí definován různě, a to často i nepříkazným (doporučujícím) způsobem. Dochází také k postupnému navyšování jejího podílu s ohledem na větší význam prostupů tepla uvnitř lépe zateplených bytových domů. Podle posledních informací je to v Německu 30-50 %, v Dánsku 40-50 %. V těchto případech se jedná o doporučené podíly, v praxi však jsou často aplikovány vyšší podíly ZS – tak, jak bylo zmíněno 60-70 %; jedná se však o individuální ujednání. Svým způsobem výjimkou je Slovensko, kde od roku 2017 platí fixní podíl ZS 60 %.

Menu