Zákon 318/2012 Sb.

  1. ARTAV
  2. Zákon 318/2012 Sb.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, Zákonem 318/2012 Sb. došlo ke změně zákona 406/2000 Sb. a hlavně k rozšíření povinností vlastníků budov a správců budov. Proto se na Vás obracím s prosbou o radu a odpovědi na mé otázky:- § 6a odst. 1 písm. a) uvádí: „zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie“ - Těmito rozvody se myslí ležaté rozvody v suterénu domu? Znamená to, že SVJ musí tyto kontroly zajistit u energetického specialisty?- v textu níže uvedených § je uvedeno „stanoví prováděcí právní předpis“ - Můžete mi sdělit o jaký zákon, vyhlášku nebo nařízení vlády se jedná popř. ve kterém § ? § 6a odst. 5 § 7 odst. 4 písm. a), c), d)  § 7 odst. 6 písm. c) § 7 odst. 9 § 9 odst. 1 písm. a) § 9 odst. 4 písm. b)- v § 7 odst. 4 písm. a) se uvádí: „vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“ - Těmito registrujícími přístroji se myslí měřič na patě domu, nebo poměrové měřiče instalované na radiátorech?- v § 7 odst. 6 písm. c) se uvádí: „pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas^5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem“ - Těmito pravidly se myslí např. instalace registrujících přístrojů, kontroly potrubí?Předem Vám děkuji za ochotu věnovat se mému dopisu a pomoci mi v této věci.S pozdravemIlja Matulapředseda výboruSpolečenství vlastníků Jungmannova 454 FM

Odpověď na otázku

Naše poradna se zabývá výhradně problematikou rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele a proto dotazy týkající se §6a) a §9 zákona o hospodaření energií musíte položit na jiném odborném portále nebo přímo gestorovi energetické legislativy, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu čR.Pro §7 je prováděcím předpisem vyhláška č. 194/2007Sb.K § 7, odst. 4, písm. a) – přístroj registrující dodávku tepelné energie konečnému uživateli je měřič na vstupu do bytové či nebytové jednotky (při horizontálním rozvodu ÚT) nebo indikátor (dříve rozdělovač) vytápění (při vertikálním rozvodu ÚT).K §7, odst. 6, písm. c) – pravidly jsou pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody definovaná vyhláškou č. 194/2007Sb. v §2 – §5.

Menu