Zamítnutá reklamace

  1. ARTAV
  2. Zamítnutá reklamace
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsem vlastníkem bytové jednotky, kterou pronajímám. Správce objektu zaslal vyúčtování spotřeby TUV za rok 2007, která je podstatně vyšší, než v předchozích letech, nedoplatek vyčíslil na cca 4 tis.Kč. Poslala jsem ve stanoveném termínu reklamaci, kde jsem kromě námitky proti výraznému navýšení spotřeby uvedla jako podpůrný argument, že dle sdělení nájemníka konstatoval technik při odečtu spotřeby v prosinci 2007, že měříč je vadný a měl by se vyměnit (obávám se, že tato skutečnost nebyla uvedena v protokolu). Bohužel jsem nezachytila předchozí informaci o prováděných výměnách měřičů spotřeby vody v domě v říjnu 2007, proto byla výměna měřiče v bytě provedena až v roce 2008. Oprávněnost reklamace správce zamítl s tím, že jsem neumožnila výměnu měřiče. Nezabýval se však již otázkou, zda spotřeba vody byla přiměřená, a trvá na úhradu nedoplatku. Mám v dané situaci ještě nějakou možnost (podat odvolání proti způsobu vyřízení reklamace), nebo musím nedoplatek uhrait? Děkuji, Steimarová

Odpověď na otázku

Pokud bytový vodoměr nebyl včas vyměněn a prošla lhůta (u vodoměru na TUV jsou to čtyři roky) jeho platného úředního ověření (cejchování), není možno použít jeho údaje pro vyúčtování spotřeby vody. Je nutno použít jiný způsob stanovení nákladů za spotřebu teplé vody v souladu s vyhl.372/2001Sb.