započitatelná plocha

  1. ARTAV
  2. započitatelná plocha
ostatni

Text otázky

V příloze č.1 k vyhl.372/2001 Sb. , k použití koeficientů pro výpočet započitatelné plochy je v čl. A 2c věta: c) V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu."Teplo nám správce počítá dle podlahové plochy, přestože rozdíl mezi nejmenším a největším bytem je 21,5 m2 (nemáme indikátory), vymlouvá se, že nechat si stanovit započitatelnou plochu je drahá záležitost. Je možná nějaká obrana? Stačily by použít při přepočtu jen koeficienty z vyhlášky nebo se musí použít další vzorečky?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

I Váš správce, jestliže provádí rozúčtování nákladů na teplo je povinen jej provádět podle platné vyhlášky a to č. 372/2001Sb. (dále vyhláška). V žádném případě není rozhodující, jaké má vlastní náklady s rozúčtováním bezprostředně spojené, neboť služba rozúčtování je hrazena z nájemného, ve kterém je obsažena.Použití pouze podlahové plochy pro rozúčtování nákladů není pravděpodobně ve Vašem případě správné; rozúčtování by mělo být provedeno na základě započitatelné podlahové plochy stanovené v souladu s vyhláškou, kde jsou náležitým způsobem zahrnuty místnosti s otopným tělesem i místnosti bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi přímo sousedí.Závěrem lze konstatovat, že rozúčtování nákladů provedené tak, jak uvádíte (pouze podle podlahové plochy) je velmi pravděpodobně nelegální.Všechny vzorečky a koeficienty potřebné pro stanovení započitatelné podlahové plochy jsou uvedeny ve vyhlášce 372/2001 a jejích přílohách.