Započitatelná plocha.

  1. ARTAV
  2. Započitatelná plocha.
ostatni

Text otázky

V naší ZJ jsou byty, ve kterých jsou předsíň, WC, koupelna bez otopného tělesa, a proto je v koupelně instalován infrazářič ( pro možnost vytopení na 24 st.) Podlahová plocha těchto prostor je 12,12 m2, započitatelná plocha dle vyhlášky činí 2,42 m2. Někteří uživatelé odstranili dveře u místností s otopným tělesem a tak vlastně vyhřívají tyto prostory přímo, nikoliv prostupem tepla. Tím samozřejmě musí mít náměry mnohem vyšší než ti, co důsledně používají dveře a přitápí si infrazářičem.Ve srovnání uživatelů to vypadá, že ti druzí-hospodární netopí a při vyúčtování se náklady prvním uživatelům sníží a přičtou se těm hospodárným.Co s tím? Ti nehospodární ušetří jak na základní složce, tak i na spotřební a zaplatí to ti hospodární. Z hlediska vyhlášky to je v pořádku - ironie.Děkuji za odpověď. dfgVH

Odpověď na otázku

Základní složka nákladů se účtuje podle započitatelné podlahové plochy, která je stejná bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou odstraněny dveře u místností s otopným tělesem sousedícími s místnostmi bez otopných těles.U spotřební složky máte možnost využít ustanovení §4, odst. 4 vyhlášky 372/2001Sb. uvedené v Metodickém pokynu MMR č.j. 28203/2002 – 71, který uvádí, že „rozptyl měrných úhrad nelze rozhodně chápat jako průkaz spravedlivého rozúčtování ve všech případech; toto pojistkové kritérium by nemělo umožňovat uživateli nadměrné a neplacené plýtvání teplem (např. otevřeným oknem)“.Jak dále postupovat pokyn neuvádí, nicméně bude na vlastníkovi objektu, aby rozptyl v tomto případě více jak +40% v případě soudního sporu technicky i právně obhájil.Jste-li tedy se způsobem rozúčtování nespokojena, obraťte se na vlastníka objektu, který jediný je za způsob rozúčtování odpovědný.Text vyhlášky i metodického pokynu naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.