započitatelná plocha

  1. ARTAV
  2. započitatelná plocha
ostatni

Text otázky

dobrý den,jaká je započitatelná plocha bytů v paneláku, kde jsou nad sebou stejné byty, ale na patře jsou vedle sebe byty různě velké, 1+1, 2+1, 3+1? dá se pro vyúčtování použít podlahová plocha bytů?děkuji

Odpověď na otázku

Ve vyhlášce č.269/2015 Sb., resp. v příloze č.1, písmeno A, odst. 2c, se uvádí:V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu.V Metodickém pokynu k zákonu č.67/2013 Sb. a k vyhlášce č.269/2015 Sb. se k tomuto tématu dále uvádí:Aproximace započitatelné podlahové plochy podlahovou plochou obdobnou:Jestliže v zúčtovací jednotce je půdorysné uspořádání místností bez otopných těles přibližně shodné a jejich velikostní podíl přibližně stejný, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu, tj. bez redukce koeficientem, protože při poměrném rozúčtování se vliv redukce plochy projeví nepodstatně a nemá význam provádět přepočty těchto ploch. Jedná se zejména o plochy kolem bytových jader u panelových domů.Máte-li v domě byty 1+1 a 3+1 s přibližně stejně velkými místnostmi bez otopného tělesa, tak asi toto zjednodušení nemůžete použít, protože větší byty mají pravděpodobně menší podíl nevytápěných místností.