Započitatelná plocha pro rozúčtování tepla a TUV

  1. ARTAV
  2. Započitatelná plocha pro rozúčtování tepla a TUV
legislativa

Text otázky

Dobrý den, prosím o informaci, zda se do započitatelné plochy pro rozúčtování tepla počítá i plocha konstrukce. V prohlášení vlastníka je u jednotky uvedena plocha místností a samostatně plocha konstrukce (tj. plocha vnitřních příček - zdí v bytě). Domnívám se, že pro rozúčtování tepla by se plocha konstrukce do započitatelné plochy jednotky počítat neměla, ale do plochy jednotky pro rozúčtování základní složky spotřeby ohřevu TUV by se plocha konstrukce započítat měla. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pro účely výpočtu započitatelných podlahových ploch se použije podlahová plocha místností, v nichž se nachází radiátory. Plocha místností, kde se radiátor nenachází, se násobí koeficientem otápěných stěn sousedících s místností s radiátorem. Při tomto výpočtu se nezapočítává plocha zastavěných příček. Zastavěná plocha se započítává do výpočtu podílu na společných částech. Tento postup odpovídá požadavkům a metodice stanoveným v Zákoně č. 67/2013 Sb a vyhlášce 269/2015 Sb, týkající se vyúčtování služeb.