započitatelná podlahová plocha pro odpojený byt od UT

  1. ARTAV
  2. započitatelná podlahová plocha pro odpojený byt od UT
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o kontrolu výpočtu započitatelné plochy místnosti odpojeného bytu od UT.Podlahová plocha místnosti je 20m2.Vytápěna je z horního a spodního bytu (koef.0,2)Místností vede potrubí do horních bytů.Plášť jedné trubky je 0,2042 m2 (počítá se i zpátečka?)Můj výpočet : ZP : 20*0,2= 4 m2 Navýšení : 5*(0,4084) : 4 = 0,5105koef : 0,2+0,5105 = 0,7105ZP s navýšením : 20*0,7105 = 14,21 m2Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vaše výpočty zcela odpovídají textu vyhlášky včetně příloh.Naše asociace navrhuje, aby ve vzorci pro výpočet koeficientu navýšení n byla veličina A definována jako celková podlahová plocha místnosti, nikoliv ZPP, ale náš návrh zatím nebyl vydavatelem vyhlášky (MMR ČR) akceptován. Váš výpočet je tedy podle stávajícího stavu předpisů správný.