Započtená plocha čekárny.

  1. ARTAV
  2. Započtená plocha čekárny.
ostatni

Text otázky

V bytovém domě je logopedie, ta má 3 ordinace o celkové výměře 42 m2, tam jsou otopná tělesa.Před ordinacemi je společná čekárna a sociální zařízení o výměře 14 m2, tam není žádné topné těleso a sousedí s vytápěnými místnostmi ze tří stran.Jaký koeficient má být použit pro započtení čekárny a sociálního zařízení?Za rychlou odpověď děkuji mnohokrát.

Odpověď na otázku

Pro stanovení započitatelné podlahové plochy čekárny a sociálního zařízenímusí být použity koeficienty uvedené v příloze č.1 vyhlášky č.372/2001Sb.,část A, odst. 2. (místností bytů a nebytových prostorů, v nichž neníumístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmis otopným tělesem přímo sousedí).Text vyhlášky včetně příloh naleznete na našich webových stránkáchhttp://www.artav.cz/legislativa.html.