Zařazení rozúčtování odečtů tepla bytových měřičů v byxtovém domě – 32 bytových jednotek

  1. ARTAV
  2. Zařazení rozúčtování odečtů tepla bytových měřičů v byxtovém domě – 32 bytových jednotek
legislativa

Text otázky

Pronajímatel ve vyúčtování služeb za rok 2023 požaduje mimo nákladů za skutečně odebrané teplo i poměrnou částku za službu spojenou s dálkovým odečtem bytových měřičů prováděných externí firmou. Domnívám se, že jako nájemník mám zaplatit pouze částku za skutečně odebrané teplo, poplatek za služby spojené s odečtem jdou k tíži pronajímatele bytu. odečtu

Odpověď na otázku

Náklad na odečet a rozúčtování služeb může být poskytováno jako služba, která je účtována nájemci. Tato služba obvykle zahrnuje nezbytné úkony spojené s užíváním bytu, jako je dodávka vody, dodávka tepla, odvoz odpadních vod, nebo úklid společných prostor, osvětlení, provoz výtahu a další. Společenství vlastníků jednotek poskytuje službu dálkového odečtu na základě zákonné povinnosti prostřednictvím externí společnosti. Náklady spojené s touto službou jsou oprávněnými náklady souvisejícími s vyúčtováním služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že se na pronajímatele vztahují identické legislativní povinnosti ohledně vyúčtování služeb svému nájemci, jelikož je ve vztahu k němu v postavení poskytovatele služby, je náklad na dálkový odečet legitimním nákladem spojeným s poskytováním služby.