Záruka u poměrových měřičů Doprimo picco

  1. ARTAV
  2. Záruka u poměrových měřičů Doprimo picco
ostatni

Text otázky

Dobrý den. U instalovaných poměrových indikátorů Doprimo picco jsme jako nájemníci družstevního bytu byli seznámeni se záruční dobou přístroje na 10 let. Nyní, po 5 letech provozu dochází k postupnému selhávání indikátorů a výměnám ze strany společnosti ISTA. Při vyúčtování dle pracovníků dodavatele nelze z indikátorů bez funkčního displeje zajistit žádné údaje o spotřebě za období do zjištění poruchy ani datum poruchy. Lze tyto údaje po demontáži z těchto indikátorů nějakým způsobem získat? Lze považovat následné vyúčtování pouze dle průměrů z předchozích dvou let za správné? Lze tento postup uplatnit i tehdy, pokud v mezidobí došlo k revitalizaci a kompletnímu zateplení domu? Děkuji za rychlou odpověď.

Odpověď na otázku

Vaší otázku je třeba rozdělit do dvou částí – problematiku poruchovosti indikátorů Doprimo Picco a správnosti postupu rozúčtování při chybějících datech z odečtů nefunkčních indikátorů.1. Protože se jedná o přímo jmenovaný produkt, přikládáme vyjádření společnosti ista česká republika: „Indikátory Doprimo Picco mají garantovánu životnost v trvání 10 let. Z dotazu není zřejmé, o jaký typ závady by se mělo jednat, nicméně v případě většiny závad(s výjimkou výpadku napájení) nejsou data shromážděná do okamžiku poruchy ztracena, jsou přístupná pracovníkovi technického servisu, nikoli běžnému odečítateli. Přístroj je vybaven optickým rozhraním (dva body pod displejem přístroje), které slouží jak k programování přístroje, tak pro „havarijní“ vyčítání naměřených dat.2. Nejsou-li údaje z indikátorů k dispozici, použije se v souladu sVyhl.č.372/2001 Sb.,§6,odst.4 náhradní způsob vycházející z údajů dvou klimaticky srovnatelných období. Je-li rozúčtovateli známo, že došlo k revitalizaci objektu (s níž obvykle souvisí celková úspora tepla v objektu), měl by tuto skutečnost ve smyslu poměrového rozdělení vzít v úvahu.