Zateplenie vs. koeficienty

  1. ARTAV
  2. Zateplenie vs. koeficienty
ostatni

Text otázky

Je potrebné aj po komplexnom zateplení domu pri rozúčtovaní tepla na vykurovanie s využitím údajov elektronických 2-čidlových indikátorov počítať s rozdielnou energetickou náročnosťou miestností napr. pomocou tzv. koeficientov polohy?Pred zateplením boli v našom dome pri rozúčtovaní tepla pre vykurovanie používané koeficienty u tzv. "nevýhodne" situovaných bytov - spodné, horné a krajné byty. Teraz keď sa zateplil obvodový plášť, strecha a aj strop technického suterénu sú dva rôzne názory:1) Koeficienty už nepoužívať - po zateplení stratili svoj význam a nie sú potrebné žiadne korekcie. Všetky byty pri vyúčtovaní posudzovať zhodne.2) Koeficienty používať naďalej, pretože v dôsledku rovnnomerného zateplenia sa pomerné tepelné straty nezmenili aj keď samozrejme celková tepelná strata domu sa znížila. Preto aj teraz zostane u nevýhodne situovaných bytov vyššia energetická náročnosť na vykurovanie 1m2 ako u ostatných bytov. Otázkou potom ešte zostáva či koeficienty majú ostať v pôvodných hodnotách, alebo je potrebné ich prehodnotiť?

Odpověď na otázku

Druhý z uvedených názorů je správný. Pokud bylo zateplení provedeno tak, žetepelné odpory jednotlivých částí pláště budovy se zvýšily stejným poměrem,není nutno koeficienty přehodnocovat. Taková situace je ale málopravděpodobná. Jistější bude stanovit koeficienty znovu, aby odpovídalynovým hodnotám tepelných ztrát jednotlivých místností. Pokud byly původníkoeficienty určeny správně, nemusí být nové hodnoty koeficientů přílišodlišné.