Zavedení polohových koeficientů

  1. ARTAV
  2. Zavedení polohových koeficientů
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jsem majitelem bytu v nejvyšším patře osmipatrového bytového domu se 170 jednotkami. Na schůzi vlastníků bytových jednotek jsem požádal výbor SVJ o zavedení polohových koeficientů pro využití rozúčtování nákladů na vytápění. Byl jsem silně odmítnut, že nejsou v žádném zákoně ani vyhlášce uvedeny a nebudou se jimi zabývat. Jak je to prosím ve skutečnosti? Existuje pro jejich využití legislativní opora? Děkuji předem za odpověď. Jiří Holešovský

Odpověď na otázku

Základním předpisem pro postup při rozúčtování nákladů na vytápění je zákon 67/2013 Sb. Tam se v §6, odst.(2) mj. uvádí:
„….spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie tepla danou jejich polohou.“
V Metodickém pokynu MMR je tento požadavek zákona upřesněn jen tím, čeho je potřeba při zohledňění polohy místností či bytu dosáhnout: Korekce mají být nastaveny tak, aby pro dosažení stejné teploty ve dvou stejně velkých, různě situovaných bytech, byla úhrada za spotřebované teplo stejná. To znamená, že zjištěná spotřeba tepla u bytu, který má větší tepelné ztráty a spotřebuje pro vytopení na stejnou teplotu více tepla než byt výhodněji položený (ve středu dispozice domu), musí být nějak upravena, aby uživatel bytu nebyl nevýhodnou polohou bytu poškozován, Prakticky se to provádí zavedením koeficientů menších než jedna pro byty s objektivně větší potřebou tepla. Správně stanoveným koeficientem se násobí náměr na měřiči tepla nebo na zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátorech vytápění). Stanovení těchto koeficientů musí provést projektant vytápění nebo energetický specialísta, nebo odborná firma.

Jako příklad mohu uvést, že pro byty v nějvyšším podlaží vychází obvykle zohledňovací koeficienty s hodnotou asi 0,7, nebo menší než 0,7.

-japo-