záznam při výměně vodoměru

  1. ARTAV
  2. záznam při výměně vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v 06/2009 nám byla provedena výměna vodoměrů. Až při konečném vyúčtování jsme zjistili, že údaje na starém vodoměru neodpovídají skutečnosti.K tomuto datumu výměny neexistuje protokol o odečtu (ISTA). Existuje pouze protokol z 6.1.2010. Zajímalo by mne zda je ISTA povinna doložit protokol o odečtu shodný z datumem výměny vodoměrů. Zajímalo by mě též po jaké době musí být vodoměry vyměněny (cejchovány).

Odpověď na otázku

Při výměně bytového vodoměru je součástí této výměny i vyplnění tzv.“protokolu o montáži měřidla“, který obsahuje údaje o místě instalace, druhu měřeného média, výrobním čísle a konečném stavu starého vodoměru, výrobním čísle a počátečním stavu nového vodoměru bytu a datum provedení výměny, jakož i podpisy montéra a osoby přítomné výměně vodoměru v bytě. Tento protokol samozřejmě plně nahrazuje protokol o odečtu a následně slouží jako jeden z podkladů pro provedení rozúčtování. Za výměnu bytových vodoměrů a její dokumentaci zodpovídá vlastník objektu a ten je zodpovědný i za provedení rozúčtování. Skutečnost, že rozúčtování prováděl externí dodavatel, na tomto faktu nic nemění. Nicméně, máte-li průkazné podklady pro to, že pro rozúčtování nebyly použity správné údaje, reklamujte rozúčtování u vlastníka objektu.