Zima v bytech

  1. ARTAV
  2. Zima v bytech
meridla

Text otázky

Ze zákona máme nainstalované termoregulační ventily (placené). Při naplno otevřených ventilech je v místnostech ( zimní období) teplota max. 21.7°. Obrátil jsem se na dispečink Pražské teplárenské-dispečer mi řekl, že oni topí podle toho JAK JE VENKU- to znamená , že termoregulační ventil je Pražská teplárenska-nikoliv náš drahý kohout. Čili zákon nám určuje jaké teplo je pro nás nejlepší? Děkuji za odpovědˇ. Vl. Procházka Praha 9.

Odpověď na otázku

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody jsou stanovena vyhláškou 194/2007 Sb.

Vyhláška 194/2007 Sb., která je závazná pro vlastníky domu předepisuje maximální teploty, na které je vlastník domu povinen vytápět vnitřní prostory domu. Vychází se z teplot projektovaných pro jednotlivé prostory. V obytných místnostech je vesměs projektována teplota 20 st.C. Současně vyhláška umožňuje za určitých okolností vnitřní teplotu zvýšit o jeden až dva stupně. (Viz §2 vyhlášky.)

Z důvodu hospodárnosti dodávek tepla uzavírá dodavatel tepla (teplárna) s odběratelem smlouvu, ve které je definována vytápěcí křivka, tj. „kolik tepla dodavatel tepla do objektu posílá“ v závislosti na teplotě venkovního vzduchu (ekvitermní regulace).

Nelze-li v některém z bytů dosáhnout požadované teploty, může to být způsobeno dvěma důvody:

·         Nedostatečná dodávka tepla od výrobce (teplárny), resp. špatně stanovená vytápěcí křivka (málo pravděpodobná varianta)

·         Nefunkční nebo neprovedené hydraulické vyregulování objektu – byty jsou zásobovány teplem nerovnoměrně, některý přetápí a některý nedotápí (pravděpodobnější varianta).

-peho+japo-

Menu