Životnost vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Životnost vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý denchci se zeptat na životnost bytových vodoměrů a po kolikati letech se doporučuje výměna?Děkuji

Odpověď na otázku

Doba použitelnosti vodoměru je omezená zákonným požadavkem na opakované ověření vodoměru v autorizované zkušebně. U vodoměrů na studenou vodu (do 30st.C) je to šest let, u vodoměrů na teplou vodu (do 90st.C) jsou to čtyři roky. Zkušenosti ukazují, že vodoměry před vlastním ověřováním je nutno vyčistit. Zavedená praxe je taková, že vodoměry jsou rozebrány, nejvíce opotřebovávané díly (obvykle celé počitadlo nebo jeho část) nahrazeny novými, ostatní díly jsou vyčištěny, počitadlo vynulováno, vodoměry jsou pak smontovány, seřízeny a ověřeny (přecejchovány). Takto repasované vodoměry používají odborné firmy pro výměnu při nutnosti periodického ověření vodoměrů na jiném stanovišti.Skutečná životnost vodoměru je několik takovýchto cyklů (repasí). Jisté procento vodoměrů bývá při repasi zcela vyřazeno a nahrazeno novými.Viz též odpověď na otázku Termín pro periodické ověření vodoměru z 18.12.2006.