Zkosený strop.

  1. ARTAV
  2. Zkosený strop.
ostatni

Text otázky

Hezký den, dočetla jsem se, že pro výpočet nájmu již nejsou rozhodující zkosené stropy , zohledňují se při výpočtu nákladů na teplo - bydlím v nájmu v domě se společným plynovým kotlem bez měřičů tepla a zda se platí i za nebytové prostory, které nejsou vytápěny (sklep, komora). Děkuji předem za odpověď

Odpověď na otázku

Ano, při výpočtu nákladů na teplo se dle §2, písm. e) vyhlášky č. 372/2001Sb. zohledňují zkosené stropy místností v zúčtovací jednotce. Započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientempodílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy avýšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.Ano, dle §2, písm. d) stejné vyhlášky se do podlahové plochy bytu započítávápodlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů alodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt.Skutečnost, že v bytech nemáte instalovány indikátory vytápění na výšeuvedeném nic nemění. Rozúčtování se provede podle poměru velikostizapočitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkovézapočitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovacíjednotce dle §4, odst. 5 citované vyhlášky.