Změna firmy na rozúčtování topení.

  1. ARTAV
  2. Změna firmy na rozúčtování topení.
ostatni

Text otázky

Jsme společenství vlastníků . Jsme jeden ze čtyř vchodů a každý vchod je jedno SVJ. Výměník na topení je společný pro tyto vchody. Pro rozúčtování spotřeby máme stanovený poměr na 100 % spotřeby. Stávající firma, která nám dosud provádění rozúčtování je krajně nespolehlivá a chceme jí změnit ale ostatní domy zústávají u této firmy. Je možné, aby náš vchod respektive naše SVJ bylo účtováno jinou firmou za předpokladu dodržení procentuálního poměru ? Radiátory jsou osazeny měřidly IRTN.Děkuji předem za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážený pane,v současné době tvoří všechny vchody objektu jednu zúčtovací jednotku, tzn.mají společný fakturační měřič tepla. Zálohy na spotřebu tepla účtujedodavatel na základě solidární smlouvy. Konečné náklady na spotřebu teplajsou rozděleny a jednotlivá SVJ meziobjektovým rozúčtováním a vyrovnánímzáloh. Pokud opravdu chcete změnit firmu, která Vám zpracovává rozúčtování, jsoumožné dvě, varianty:1. Montáž vlastního přívodu z výměníkové stanice a měření odebraného teplavlastním fakturačním měřičem tepla.2. Nová rozúčtovací firma by musela předat výsledky odečtů původní firmě kezpracování meziobjektového rozúčtování na základě jednotné metodiky a pojeho vyhotovení zpracovat konečné rozúčtování pro Váš objekt. Tato variantaje velmi komplikovaná a neobešla by se bez spolupráce s původní firmou.Pokud opravdu chcete změnit původní firmu, doporučujeme 1.variantu. Současně zhotovení samostatného přívodu aosazení měřiče tepla musíte projednat i s dodavatelem tepla do objektu.