Změna koeficientů

  1. ARTAV
  2. Změna koeficientů
ostatni

Text otázky

Vzniklo SVJ, kde chtějí změnit koeficienty pro výpočet tepla v jednotlivých bytech. Byty, které mají pod sebou sklep mají mít vyšší koeficient a byty pod půdou nižší. Kdo má právo provést změnu koeficientu. Když byly byty pod městem, stanovil to podnik spravující byty na základě určení projektanta.

Odpověď na otázku

Koeficienty pro zohlednění polohy místnosti v domě by měl určit zpracovatel rozúčtování tak, aby byly splněny podmínky dané ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb. v §4, odst.3. Pro správné stanovení těchto koeficientů doporučujeme využít výpočtů tepelných ztrát jednotlivých místností v domě, zpracovaných projektantem vytápění.Za správnost vyúčtování, včetně použitých postupů a koeficientů, odpovídá vždy majitel domu. Tuto odpovědnost však může smluvně převést na jinou osobu.