Změna koeficientu UF při výměně otopného tělesa

  1. ARTAV
  2. Změna koeficientu UF při výměně otopného tělesa
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o objasnění změny koeficientu UF otopného tělesa při výměně tělesa. V jednotlivých místnostech bytu byla původní desková tělesa různých výkonů zaměněna po zateplení domu dle nového propočtu tepelných ztrát za hliníková otopná tělesa Lipovica jednotné velikosti a výkonu ve všech místnostech bytu. Ve vyúčtování nákladů za vytápění byly při zcela srovnatelných podlahových plochách místností původně rozdílné hodnoty koeficientů UF ( 0,875 - 1,15 ), nyní jsou tyto hodnoty zcela shodné ( 0,75 ). Změny koeficientu UF v jednotlivých místnostech neodpovídají ani poměrům původního a nového výkonu topného tělesa v téže místnosti. Koeficienty polohy místnosti jsou uváděny ve výpočtu samostatně. Lze považovat nové koeficienty UF za správné a musí organizace provádějící propočet seznámit nájemníka družstevního bytu s postupem při jeho stanovení?

Odpověď na otázku

Vážený pane Jandeku,povinnost vlastníka seznámit „…konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii….“ je zakotvena přímo ve vyhlášce MMR č.372/2001, a to v §7 (3) (citováno v uvozovkách). Doporučuji proto, abyste se svým dotazem obrátil na vlastníka objektu, resp. jeho prostřednictvím na rozúčtovací firmu. Vzhledem k tomu, že citovaná vyhláška upravuje obecná pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla pro vytápění atd., ale neupravuje – ani nemůže do detailů upravovat výpočetní postupy využívající rozdílných indikačních systémů, není možno objektivně posoudit Váš konkrétní případ bez odpovídajících informací. Obecně lze však říci, že naznačený postup, tj. zateplení objektu, přepočet tepelných ztrát, nový projekt otopné soustavy a tomu odpovídající instalace otopných těles svědčí o korektním přístupu vlastníka. Náměry indikátorů spotřeby tepla se vždy korigují tak, aby byl zohledněn typ a výkon těles, v daném případě je toho zřejmě dosaženo přepočtovými koeficienty . Je tedy pravděpodobně v pořádku, že nově instalovaná tělesa shodného typu a velikosti mají i shodnou hodnotu koeficientu, která se však liší od koeficientů původních těles.