Změna podmínek ze strany dodavatele tepla a teplé vody

  1. ARTAV
  2. Změna podmínek ze strany dodavatele tepla a teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, kdy nás dodavatel tepla nutí ke změně stávajících podmínek dodávky tepla. Dodavatel navrhuje zřídit ve společných prostorách našeho panelového domu výměníkovou stanici na jeho vlastní náklady s tím, že se jako oběratel ( naše Společenství vlastníků ) zavážeme k odběru od společnosti dodavatele na 15 let. Vzhledem k tomu, že v současné době není možno dodavatele tepla měnit ( tak jako je tomu u el.energie a plynu ) stáváme se rukojmím dodavatelské společnosti. Mohla by ev. nastat situace, že v případě našeho nesouhlasu by mohl dodavatel za určitých podmínek ukončit do našeho domu dodávky tepla ? Předpokládáme, že by k tomuto dojít nemělo vzhledem ke stávající smlouvě o dodávkách tepla, která zůstane v platnosti. Předem děkuji zaodpověď.M. Koval

Odpověď na otázku

Váš dotaz se netýká způsobu rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele a proto odpověď hledejte na jiném odborném portále.Nicméně základní práva a povinnosti dodavatele i odběratele tepla naleznete v § 76 a následující zákona č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správyv energetických odvětvích v jeho platném znění.

Menu