Změna rozúčtování tepla po zateplení střechy

  1. ARTAV
  2. Změna rozúčtování tepla po zateplení střechy
legislativa

Text otázky

Dobrý den, mám takový dotaz. Na našem bytovém domě bylo před dvěma lety provedeno zateplení střechy. Zbytek budovy zůstal nezateplený. Na domovní schůzi jsem měl dotaz, jestli se budou měnit koeficienty polohy místnosti pro dům, když je zateplená střecha. Paní předsedkyně představenstva mi odpověděla, že se na to ptala, ale koeficienty se měnit nebudou. Tyto koeficienty prý řeší zákon, ale ten řeší jen přestup tepla mezi byty a obvodové zdivo. U obvodového zdiva se řeší jen jeho severní a jižní poloha. Střecha ani její zateplení se prý neřeší. Zdá se mi to jako nesmysl, protože můj selský rozum mi říká, že bytovým jednotkám pod střechou platby za teplo klesly, ale zbytku budovy se poplatky o něco zvýšily, právě proto, že bytům pod střechou zůstal jejich koeficient. Prosím proto o odpověď jak tento problém řešit. Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

Odpověď na otázku

Diskutované koeficienty neřeší žádný zákon ani vyhláška. Požadavek zákona je formulován obecně a požaduje pouze zohlednění větší náročnosti na spotřebu tepla u některých místností či bytů, dané jejich méně výhodnou polohou v domě.

Po změně fyzikálnětechnických parametrů budovy, např. následkem částečného zateplení se doporučuje nově stanovit koeficienty zohledňující polohu v domě. Zateplení střechy neznamená, že střechou nebude žádné teplo unikat, ale tepelné ztráty střechou budou jistě měnší než před zateplením.

Doporučujeme provést nový výpočet tepelných ztrát všech místností v domě a na základě nově získaných dat stanovit nové zohledňovací koeficienty.

-japo-

Menu