změna rozúčtování UT

  1. ARTAV
  2. změna rozúčtování UT
ostatni

Text otázky

Dobrý den,vlastník budovy nám z důvodu zákonné povinnosti a velkého objemu těchto prací, pořídil na tělesa UT rozdělovače topných nákladů již letos v březnu. Nyní nám ale tvrdí, že ačkoli máme RTN nainstalovány, rozúčtování nákladů za vytápění pomocí těchto přístrojů v souladu s vyhl. č. 372/2001Sb. budeme moci používat až od následného zúčtovacího období (od roku 2015), neboť zákon 67/2013Sb. stanovuje, že změna způsobu rozúčtování během zúčtovacího období je možná za předpokladu 100% souhlasu vlastníků domu, čehož nelze v našem případě dosáhnout. Nevidím v tom logiku, proto se dotazuji, zda se ustanovení zákona č.67/2013Sb. nevztahují spíše k možnostem odlišných způsobů rozúčtování od vyhl. č.3 72/2001Sb.?Děkuji.

Odpověď na otázku

Vlastník objektu si nevykládá stávající právní úpravu správně. Pokud v průběhu zúčtovacího období dojde k instalaci poměrového měření tepla, potom je třeba postupovat podle vyhlášky č.372/2001 Sb. Náklady takového zúčtovacího období se rozdělí na dva časové úseky – období před instalací a období po instalaci. Náklady prvního období se rozdělí pouze podle m2, náklady druhého období podle ustanovení uvedené vyhlášky. Zákon 67/2013 Sb. v tomto kontextu řeší jinou otázku – nechce-li vlastník postupovat při rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění podle uvedené vyhlášky, potom si může stanovit vlastní pravidla, avšak za splnění podmínky 100% souhlasu, a také platí, že taková změna pravidel může být uplatněna až v zúčtovacím období následujícím po schválení takové změny.

Menu