Změna uživatele

  1. ARTAV
  2. Změna uživatele
legislativa

Text otázky

Dobrý den, obdržela jsem vyúčtování tepla za období 1-9/2021. Domnívám se, že rozúčtovatel provedl vyúčtování chybně. Mou reklamaci však zamítl. Mám dopočítanou pokutu za to, že jsem málo topila. Dle vyhlášky však změnu uživatele řeší § 5 a ke korekci by nemělo dojít, což mi bylo potvrzeno i ze strany MMR. Prosím vás o sdělení, jak se má správně postupovat a jak se mohu bránit úhradě takto zpracovaného vyúčtování. Děkuji Kopecká.

Odpověď na otázku

K povinostem vlastníka či nájemce bytu patří i jeho přiměřené vytápění, bez ohledu na to, zda je byt užíván či nikoli. I v případě uzavření otopných těles přichází do bytu určité množství tepla prostupem přes stěny, stropy a podlahy z ostatních částí domu s ústřením vytápěním. Toto množství je obvykle větší než 80 % průměrného množství tepla připadajícího na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy (ZPP) domu. Proto platné předpisy (zákon 67/2013 Sb.) vyžadují, aby uživateli bytu byla účtována minimální částka ve výši 80 % průměrné úhrady za vytápění domu připadající na 1m2 ZPP.

Ve Vašem případě nejde o pokutu, ale o minimální úhradu skutečně spotřebovaného tepla na vytápění Vašeho bytu.
-japo-